Senast uppdaterad: september 8, 2021

Vår metod

12Analyserade produkter

31Tillbringade timmar

13Utvärderade artiklar

115Användarrecensioner

Dashcams är inte bara ett roligt internetfenomen på webbplatser som Reddit och Co. De praktiska kamerorna för bilar och lastbilar blir också allt viktigare i trafiken. Om en olycka inträffar registrerar dashcams vad som händer under körningen och kan också användas som bevis i domstol. Men dashcams kan också användas för parkeringsövervakning eller som parkeringshjälpmedel.

Dessa allroundbilar blir därför allt viktigare i vägtrafiken. För att göra det lättare för dig att köpa en dashcam har vi sammanställt det stora dashcamtestet 2022. Här har vi sammanställt de viktigaste funktionerna, kriterierna och egenskaperna. Här har vi sammanfattat de viktigaste funktionerna, kriterierna och produkterna för att underlätta ditt beslut när du köper en dashcam. Det här testet hjälper dig garanterat att hitta den perfekta dashcamen för ditt fordon och dig själv.
Sammanfattning

 • En dashcam är en kamera som monteras i bilen och som filmar vad som händer under körning. Särskilt vid olyckor kan inspelningarna hjälpa till att rekonstruera händelseförloppet. Dashcams är perfekta, opartiska vittnen.
 • Det är inte lagligt att använda en dashcam överallt. I Tyskland har detta inte klargjorts tydligt i juridisk mening. En dashcam kan dock användas som bevis i domstol.
 • Beroende på modell har en dashcam många ytterligare funktioner. Ofta har en dashcam en inbyggd G-sensor som börjar spela in när bilen accelererar. Dessutom är dashcams med GPS-sensorer och SOS-funktioner särskilt användbara.

Dashcam test: våra val

Dashcams: Köp- och betygskriterier

Dashcams finns i många olika modeller och har olika funktioner. Detta kan vara mycket förvirrande i början. Du bör vara särskilt uppmärksam på följande kriterier:

I det här avsnittet kommer vi att visa dig vilka kriterier du bör använda för att välja rätt dashcam för dig.

Upplösning

Den viktigaste egenskapen hos en dashcam är upplösningen. Dashcams huvudsyfte är trots allt att visa vad som hände vid en olycka. För detta behöver du absolut en felfri och hög upplösning. En bra dashcam bör kunna visa nummerplåtarna på ett läsbart sätt.

Upplösningen är det viktigaste kriteriet när du köper en dashcam. Bilderna måste vara så tydliga att nummerplåtarna syns tydligt.

Det finns två värden som du bör vara uppmärksam på när det gäller resolution. Upplösningen anges i pixlar och bilder per sekund. Dashcams har vanligtvis en upplösning på 720-1440 pixlar.

Bildfrekvensen är vanligtvis 30 till 60 fps. Ju fler pixlar, desto skarpare blir bilden. En hög bildfrekvens gör att detaljer i bilden, t.ex. nummerplåtar, kan förstoras utan problem. En hög bildfrekvens ger en jämnare video.

I princip kan du inte göra fel om du väljer en dashcam med en upplösning på 1080p. Bildfrekvensen bör inte heller vara lägre än 30 bilder per sekund. Du bör alltså inte snåla här. Inget är värre än en dashcam som inte tar tydliga bilder. Om du inte kan se nummerplåtarna får du inget ut av inspelningen.

Strömförsörjning

Strömförsörjningen till en dashcam är ett mycket viktigt inköpskriterium. Du kan vanligtvis välja mellan en trådlös dashcam med uppladdningsbart batteri eller batterier och en dashcam med kabel.

Kabeln kan anslutas antingen till cigarettändaren eller till backspegeln. För en jämn strömförsörjning måste strömkällan dock ha kontinuerlig ström. De flesta dashcams har både ett batteri och en kabel.

Vissa dashcams har ett batteri. Du behöver dock fortfarande en kabel för strömförsörjning.

Med en dashcam som drivs av batteri slipper du trassel av kablar i bilen. De flesta batteridrivna dashcams har dock en mycket begränsad inspelningstid. De måste också vara anslutna till en kabel senast för laddning. Det finns alltså inget sätt att undvika en kabel.

Dessa dashcams ansluts till en strömkälla i bilen. Här måste du vara särskilt uppmärksam på om din strömförsörjning fungerar även utan motor. Om så är fallet kan dashcam kameran också registrera vad som händer från en parkerad bil. En dashcam kan dock också tömma bilbatteriet.

Det finns också ett problem med kabeln. Du måste se till att kabeln inte är i vägen. En lösning är att dra kabeln under panelerna och konsolerna. Det finns många handledningar för detta. Alternativt kan du låta installera en dashcam.

Minne

Inspelningarna från en dashcam lagras på ett microSD-kort. Beroende på modell levereras den med dashcammen eller måste köpas separat. Du bör vara uppmärksam på detta när du köper en dashcam, för utan minneskort kan du inte använda dashcamen direkt. Innan du köper ett microSD-kort bör du också kontrollera vilka kort som är kompatibla med din dashcam. Detta anges ofta av tillverkaren av instrumentkameran.

Priset för en microSD, om du måste köpa en separat, beror på storleken

.
Lagringskapaciteten varierar mellan 2 GB och 2 TB. För en dashcam rekommenderas en minnesstorlek på mellan 32 och 128 GB. Ju större minnet är, desto mer material kan du lagra på det.

Storleken på filmfilerna beror på upplösningen. Inspelningar med hög upplösning kräver mer lagringsutrymme. En tjugo minuters inspelning i 1080p tar till exempel cirka 32 GB.

När du köper ett microSD-kort till din dashcam ska du inte vara snål. Dashcam-inspelningar skrivs regelbundet över, vilket belastar ett microSD-kort mycket. Det är därför som billiga modeller ofta har problem med inspelning och lagring. Vissa modeller är också undantagna från garantin när de används i dashcams.

Kontroll

När du kör bil ska du inte distraheras av din dashcam. Därför är kontroll också en viktig fråga. Alla dashcams kan startas och stoppas genom att trycka på en knapp på displayen. Detta bör dock inte göras under körning.

Vissa dashcams är också kompatibla med appar. På så sätt kan du aktivera eller stoppa dem på distans. Du bör dock inte använda denna kontrollmetod när bilen är i rörelse. Här är en översikt över de viktigaste kontrollalternativen som du enkelt kan använda under körning

 • Röststyrning: Med röststyrning kan du enkelt aktivera eller inaktivera dashkameran med ett kommando medan du kör. Detta är särskilt användbart om du vill spela in vad som händer eller spara inspelningen under körning. Detta garanterar att alla viktiga detaljer finns med i inspelningen. Med det här styrläget måste du dock fortfarande komma ihåg röstkommandona och agera i tid, vilket kanske inte alltid är fallet, särskilt inte vid en olycka.
 • G-sensor: En G-sensor är en accelerationssensor som registrerar både plötslig acceleration och bromsning. När G-sensorn utlöses registrerar dashcamen automatiskt. Om inspelningen redan pågår är materialet skrivskyddat och skrivs därför inte över. G-sensorns känslighet kan vanligtvis väljas i menyn. På vissa modeller är det dock mycket lätt att utlösa G-sensorn.
 • Rörelsedetektering: Rörelsedetektering är särskilt användbart när dashkameran är i parkeringsläge. Rörelsedetektering startar automatiskt inspelningen när bilen rör sig. Till skillnad från G-sensorn tar rörelsesensorn upp även de minsta vibrationerna. Denna typ av styrning är därför endast lämplig för parkeringsläge.

Så det bästa styrsättet beror alltid på den avsedda användningen. De flesta dashcams har en integrerad G-sensor. Modeller med röststyrning är dock särskilt lätta att använda.

Extras

Förutom de vanliga funktionerna har många modeller särskilda extrafunktioner som skiljer dem från konkurrenterna. Vilka du verkligen behöver beror på dina behov. Många av dessa extrafunktioner driver också upp priset på instrumentkameran.

De flesta dashcams har övervakning av parkeringsplatser, inklusive rörelsedetektering. Detta innebär att inspelningen startar automatiskt när dashcam upptäcker rörelse. Med den här funktionen är bilen skyddad även när den är parkerad och du kan lämna den utomhus utan att vara orolig. Om din bil vanligtvis står i ett garage är denna funktion dock inte så viktig.

Varje dashcam bör ha en G-sensor och ett loopläge. Intressanta tilläggsfunktioner är GPS och en SOS-funktion.

En annan tilläggsfunktion är en GPS. Den registrerar kontinuerligt bilens position och hastighet. Vissa dashcams har också en radarvarning. Detta är dock inte tillåtet i vissa länder. För modeller utan integrerad GPS registreras din position med hjälp av en app på din smartphone.

Modeller med GPS har ofta en SOS-funktion. Detta innebär att ett nödsamtal skickas i händelse av en olycka. Detta sker automatiskt och även om föraren inte längre reagerar. Med hjälp av dessa funktioner kan din plats och dina personuppgifter, t.ex. tidigare sjukdomar, överföras till räddningstjänsten. Vissa modeller kräver dock en årlig prenumeration för denna funktion.

En annan viktig tilläggsfunktion är nattläget. Det är bara om dashcamen har detta som nattinspelningar kan registreras tydligt. Detta är också mycket viktigt för parkeringsläget. Nattläget måste aktiveras separat på vissa modeller. Dashcams som automatiskt startar nattläget är dock bättre

Dashcams: Vanliga frågor och svar

Dashcams är ett ganska nytt fenomen, särskilt i Tyskland. Därför finns det också många punkter som du kanske inte känner till. I den här guiden svarar vi på de vanligaste frågorna om dashcams.

Vad är en dashcam?

Dashcam är en förkortning för dashboardkamera. Dashboard betyder instrumentpanelen. Kort sagt är en dashcam en kamera som fästs på instrumentbrädan och registrerar vad som händer framför bilen. Syftet med en dashcam är att registrera trafikhändelser.

Särskilt vid olyckor kan de användas som oberoende och tillförlitliga vittnen. Dashcams registrerar andra förares eventuella beteende, men även ägarens beteende. I vissa länder måste materialet överlämnas till polisen i händelse av en olycka.

dashcam

Olyckor kan lätt inträffa i trafikstockningar. En dashcam räknas som bevis eftersom den kan visa det verkliga händelseförloppet. (Bildkälla: Nabeel Syed/ Unsplash)

Dashcams är särskilt utbredda i Ryssland. Landet har en hög grad av korruption och det förekommer ofta smitningar. Där är dashcams viktiga för att lokalisera föraren vid en olycka och för att ge en sann redogörelse för olyckan. I ryska fordon är dashcams ofta en del av grundutrustningen.

Dashcams blev kända främst genom internet. Det finns otaliga videor på YouTube och Reddit som sammanfattar dashcam-inspelningar. De visar främst hänsynslösa körmanövrer, olyckor och bisarra scener.

Videorna är ofta sorterade efter land och visar därför typiska körsätt. De flesta av inspelningarna kommer från Ryssland, där naturfenomen som meteoriter och ovanliga körbeteenden har fångats.

Är dashcams lagliga?

I vissa länder används dashcams i stor utsträckning och kan också användas som bevismaterial. I andra länder är de dock olagliga. Du bör informera dig om respektive rättsläge före installation och även under semestern, eftersom det inte finns någon enhetlig reglering inom EU.

Lagligheten av en dashcam är inte helt klarlagd. I Tyskland räknas de dock fortfarande som bevis. Det är dock viktigt att ha ett loop-läge.

I Tyskland är användningen av dashcam kontroversiell. Registreringen av nummerplåtar och ibland även ansikten strider faktiskt mot DSVGO. En dashcam som registrerar en olycka kan dock användas som bevis. Detta gör dock inte användningen av en dashcam laglig. I Tyskland rör du dig dock i en gråzon när det gäller straffrätten.

För att använda en dashcam i enlighet med dataskyddsbestämmelserna bör inspelningen vara kortfattad. Loop-funktionen är också mycket viktig. Detta garanterar att gamla inspelningar automatiskt skrivs över av nya. En dashcam bör i princip bara göra korta inspelningar och inte filma permanent. Du får under inga omständigheter publicera inspelningar från din dashcam på Internet. Detta är helt klart straffbart.

I Österrike är det dock olagligt att använda dashcams

.
De är inte heller tillåtna som bevis i våra grannländer. I Schweiz är dashcams inte uttryckligen förbjudna. Det avråds dock från att använda dem. De kan inte användas som bevis i domstol.

I Storbritannien, Italien, Frankrike, Spanien och Serbien är dashcams tillåtna. I Storbritannien rekommenderas också användning av en dashcam. Vissa bilförsäkringsbolag erbjuder till och med en rabatt om en dashcam används.

Vilka typer av dashcams finns det?

Det finns olika typer av dashcam. Förutom specialfunktioner skiljer man sig främst åt på grundval av vilken typ av dashcam det rör sig om. Här är det lämpligt att göra en åtskillnad på grundval av var dashcamen är placerad.

.

Typ Fördelar Nackdelar
Skåpbilar med vidvinkel särskilt stort synfält, inga blinda fläckar inga nackdelar
Dashcams för fram och bak filmar även bilens insida, särskilt lämplig för taxiförare ganska onödigt för vanliga bilförare
Spegelkameror i backspegeln diskret, inte i vägen kan vara distraherande, farligt vid styrproblem
Tailgate dashcams registrerar händelser bakom bilen, hjälper till vid parkering svår installation, dubbel belastning på batteriet
Helm dashcam lämplig för flera fordon, distraherar inte eftersom du inte kan se den kräver hjälm
Dashcam för motorcykel lämplig för motorcykel, hjälper vid olyckor ingen bra stöldskydd, bör alltid tas bort

Hur fungerar en dashcam?

Dashkameran fungerar delvis som en vanlig kamera. Du placerar den på önskad plats och kan starta inspelningen manuellt. Dashcamen registrerar sedan vad som händer och skriver över de gamla uppgifterna efter en viss tid. Viktiga inspelningar är dock skrivskyddade.

Dashcams har också en inbyggd G-sensor som automatiskt startar inspelningen eller sparar filer vid vibrationer. Alternativt kan vissa dashcams aktiveras via röststyrning. I parkeringsläge aktiveras de med hjälp av en rörelsesensor.

Du kan sedan överföra videomaterialet till din dator med hjälp av en USB-kabel eller ett SD-kort. Vissa modeller tillåter även överföring via WLAN. Du kan radera enskilda filer direkt i dashcam-menyn

Dashcam

Dashcams finns i alla elektronikbutiker. Det finns dock ett större utbud på Internet. (Bildkälla: Marc Kleen/ Unsplash)

Vilka alternativ finns det till en dashcam?

Du behöver inte köpa en dashcam direkt för att filma din körning. Om du bara vill göra en enda inspelning eller testa den kort för att se om det är värt att köpa en dashcam kan du också använda följande alternativ.

.

En vanlig kamera bör endast användas som dashcam i undantagsfall. Den har trots allt inte de vanliga tilläggsfunktionerna, t.ex. loopläge, och är därför ofta inte laglig.[/tr]

Alternativ Beskrivning
App Många appar har nästan samma funktioner som en dashcam. De flesta appar tillåter till exempel inspelning i loop-läge. GPS:en i smarttelefonen registrerar också plats och hastighet. Dessutom hanteras inspelningarna direkt i mobiltelefonen. Apparna har dock inget parkeringsläge eller G-sensor. Eftersom du förmodligen inte lämnar din smartphone i bilen måste du ansluta telefonen igen och starta appen varje gång du kör.
GoPro En GoPro som dashcam erbjuder liknande funktioner. Du kan också spela in i loop-läge med GoPro. Installationen liknar också den av en vanlig dashcam. GoPros har dock ingen G-sensor, rörelsesensor eller annan extra funktion. Dessutom är GoPros dyrare än de flesta dashcams.

Detta är dock inte lämpligt i parkeringsläge. Andra alternativ som GoPros eller vanliga kameror är ganska olämpliga. För dessa är det värt att köpa en dashcam.

För vilka fordon finns det dashcams?

Dashcams finns för alla fordon. Du måste dock ta hänsyn till olika saker beroende på fordonet

 • Bil: Detta är den vanligaste platsen för användning. De flesta dashcams är utformade för bilar, så du kan enkelt använda vilken modell som helst.
 • Lastbil: För lastbilar och bussar bör du använda en dashcam med extra vidvinkel. Du bör också se till att dashcamen är lämplig för dessa fordon. Om du är lastbilschaufför kan du diskutera inköpet av en dashcam med ditt företag.
 • Motorcykel: Det finns många olika modeller för motorcyklar. Dessa monteras på styret eller vindrutan. Dashcams för motorcyklar är extremt väderbeständiga. Dessa dashcams har dock inget bra skydd mot stöld.
 • Cykel: Dashcams för cyklar fästs på styret och är batteridrivna.
 • Hjälm: Dashcams med hjälm är en speciell form. Dessa är särskilt lämpliga för motorcyklister och cyklister. Förutom en GPS-sensor har dashcams dock knappast några ytterligare funktioner. De behöver ingen strömförsörjning eftersom de är batteridrivna. En nackdel med dessa är att du inte kan kontrollera om de spelar in under körning.

Som du kan se finns det dashcams för alla transportmedel. Nästan varje fordon behöver dock en egen modell. Så om du vill använda en dashcam för flera fordon måste du köpa olika modeller.

Hur installerar jag en dashcam?

En dashcam levereras vanligtvis med ett monteringsfäste. Ofta kan du välja mellan en sugkopp som kan fästas direkt på vindrutan eller instrumentbrädan eller ett fäste som kan fästas på backspegeln. Alternativt finns det också backspeglar med integrerad dashcam.

Det är ganska enkelt att installera en dashcam. Det är bara att montera den på den valda platsen. Du kan antingen låta dashcam-kabeln hänga ner eller gömma den bakom täckena. Detta kräver dock lite skicklighet.

Dashcam

Du kan låta installera din dashcam på en verkstad. Det är dock billigare att installera dashcamen själv. (Bildkälla: Arseny Togulev/ Unsplash)

Du behöver verktyg för att dra kabeln i bilen. Du kan göra installationen själv, men du bör vara försiktig. Det finns många handledningar på internet. Alternativt kan du låta en bilverkstad installera dashcamen. Detta är dock dyrare.

Slutsats

En dashcam kan hjälpa dig vid olyckor eller skador på egendom och kan också användas som bevis i domstol. Dashcams har också många ytterligare funktioner som förbättrar körupplevelsen, t.ex. parkeringshjälp och möjlighet att spela in vackra landskap. När du köper en dashcam bör du därför noga överväga vilka ytterligare funktioner du behöver och för vilket fordon du behöver dem.

Dashcams är lätta att installera och använda. Dubbla dashcams som filmar både fram och bak är särskilt användbara. Vissa modeller filmar även insidan av fordonet. Generellt sett kan du använda alla dashcam-modeller för att hålla dig säker och ge dig en fördel i rätten. Du bör dock informera dig om den rättsliga situationen innan du köper.

Bildkälla: 123rf / Tawan Chaisom

Recensioner