Senast uppdaterad: september 8, 2021

Vår metod

14Analyserade produkter

18Tillbringade timmar

2Utvärderade artiklar

60Användarrecensioner

The drone with a camera has once been considered an unusual flying object in the future, but now plays a familiar role in our lives. The unmanned flying objects are used not only for photo and video recordings of special perspectives, but also for exploring difficult terrain, for military functions and for agricultural missions.

On the following website, we want to introduce you as a reader to the topic of drones and guide you through our detailed drone test with camera 2022 to your perfect type of flying device with camera. We will go into more detail on the main purchasing criteria, present different product types with the editors' favorites and examine questions about different topics in a final section of the guide.
Summary

 • A drone is an unmanned aerial vehicle with a directly or indirectly integrated camera that is either controlled entirely by a computer or by a person.
 • Drones with cameras can be divided into four main groups with different functions depending on their design: tricopter, quadrocopter, hexacopter and octocopter.
 • Germany has introduced various laws and regulations on drones with cameras. This includes liability insurance, compulsory marking, mandatory driving licence for drones, maximum flight altitude of 100 metres and a safety distance from certain locations of 100 metres to 1.5 kilometres.

Drones with Camera Test: Our Choices

Purchase and evaluation criteria for drones with camera

To ensure that you succeed in your purchase of a drone with a camera, we present the main purchase and evaluation criteria. Based on these factors, you can also compare the drones with each other and find the product type that suits you best.

The criteria mentioned are as follows:

In the following paragraphs, we will examine the factors more closely and provide you with the most important information.

Diameter and weight

The first criterion that probably first catches the consumer's attention is the size of the drone with camera and thus its weight. These two factors have a major influence on the other criteria and therefore constitute a very important requirement for decision-making.

Depending on the model, the diameter of the drone and thus its weight can vary enormously. While the smallest drones of about 14 x 11 x 8 cm weigh no more than 250 grams, larger drones weigh over 2 kg and have a product size of about 25.00 x 25.00 x 22.00 cm.

Small, very compact drones have the advantage that they are very easy to transport and can therefore easily be brought in a bag or backpack to any event. Often, however, these models are not expandable, which means that a new camera model cannot be installed. In addition, they are often light, which means a risk that they will not be able to cope with unsuitable weather conditions, which can lead to blurry images.

When it comes to small and compact drones, you should make sure to keep them in sight, especially in difficult weather conditions, so that you do not risk losing your flying object.

Större drönare är däremot tyngre och har ofta en modulär konstruktion. Detta innebär att flygplanet kan hänga stadigt i luften och skapa skarpa bilder även i svåra väderförhållanden. Det är också möjligt att fästa olika och tyngre kameraapparater eller att använda drönaren som transportmedel, beroende på vad du föredrar. Tack vare sin storlek är drönaren också lättare att spåra i luften, vilket minskar risken för att den flyger utom synhåll. Med en högre vikt följer dock ett större behov av ström, vilket i sin tur kan förkorta drönarens batteritid och flygtid.

Kamera

Om du planerar att använda din drönare främst för att ta foton och videor av extraordinära perspektiv spelar kameran en viktig roll i ditt val av produkt. Flera faktorer spelar in här.

När det gäller upplösning har de flesta modellerna 4K-upplösning, vilket möjliggör mycket detaljerad inspelning. Du bör dock veta att en hög upplösning kräver en hög lagringskapacitet och därmed ett större antal SD-kort jämfört med kameror med lägre upplösning. Du bör därför överväga om en lägre upplösning skulle vara tillräcklig.

Hur kameran är installerad i drönaren är en annan viktig punkt. Man kan skilja mellan två typer.

Å ena sidan kan kameran integreras direkt i modellen, å andra sidan kan kameran anslutas till drönaren via en anslutningsmodul och därmed också bytas ut. Om kameran integreras direkt bör enkel styrning och lämplig programvara vara en självklarhet.

Kamerans indirekta integrering gör att den enkelt kan bytas ut och på så sätt anpassas perfekt till önskad användningssituation.

Indirekt integrering innebär också större flexibilitet, eftersom konsumenten kan anpassa kameran med lämpliga funktioner till användningssituationen som han eller hon vill. Byggföretag kan till exempel installera en värmekamera, medan lämpliga videokameror kan monteras för filmproduktioner. Dessutom är den modell där kameran är direkt integrerad mycket kortlivad, eftersom hela modellen måste förnyas om kameran blir tekniskt avancerad. Men om kameran kan bytas ut kan den också hållas uppdaterad.

Maximal flygtid

Den maximala flygtiden för drönare med kamera är en annan viktig faktor som måste undersökas närmare för att möjliggöra en korrekt utvärdering.

Flygtiden för olika modeller varierar ungefär mellan 16 och 30 minuter, och de flesta modeller kräver mellanladdning efter 20 minuters inspelning. Det är viktigt att komma ihåg att producentens angivna flygtid är baserad på idealiska förhållanden och lätt kan påverkas av väderförhållandena i verkligheten. När det gäller själva flygtiden måste drönarens start, inflygning och optimala positionering också beaktas och tidsbestämmas. Beroende på kraven kan den här processen ta upp till 10 minuter och avsevärt minska den faktiska tiden som behövs för inspelningarna.

Håll alltid koll på flygtiden under drönarflygningen så att du kan undvika risken för krasch på grund av ett tomt batteri.

Särskilt under drönarens flygning bör du tänka på flygtiden. Detta kan vara en viktig säkerhetsindikator.
Om drönaren rör sig mot slutet av sin flygtid måste modellen snabbt styras tillbaka så att en säker landning kan garanteras. Genom att vara uppmärksam på tiden kan man på så sätt förhindra att drönaren kraschar över t.ex. en sjö eller en skog på grund av ett tomt batteri, vilket leder till att drönaren går förlorad eller att tekniken skadas avsevärt. Du bör också se till att batteriet aldrig är helt urladdat, eftersom det kan ha en negativ inverkan på dess livslängd och därmed på flygtiden.

När du köper en drönare med kamera är det därför viktigt att du köper en modell med tillräcklig flygtid. Därefter är det bara möjligt att förlänga flygtiden för professionella modeller med ytterligare batteripaket.

Maximal hastighet

Maximalhastigheten för drönare varierar kraftigt från modell till modell, och modellens utformning har stor betydelse. Allt från mycket låga tvåsiffriga Km/h-värden till tresiffriga värden finns på marknaden. Drönare för konsumentbruk har en genomsnittlig hastighet på cirka 62 km/h, leksaksdrönare har ett värde på 32 km/h och FPV-drönare, som vanligtvis används för tävling, har en hastighet på upp till 150 km/h.

RacerX-modellen är världens snabbaste drönare med en hastighet på upp till 289 km/h.

Den situation som planeras för användningen av din drönare spelar en viktig roll här. Om du till exempel planerar att ta en bild på en båt i rörelse behöver du en mycket högre maxhastighet än för en bild på en solnedgång. Du bör därför i förväg bestämma vad du vill göra, så att du kan välja en produkt med önskad hastighet.

Hastigheten hos drönaren med kamera går hand i hand med batteritiden och därmed flygtiden. Ju snabbare det flygande objektet rör sig och måste accelerera, desto snabbare når det sin maximala prestanda, vilket i sin tur kräver mycket energi och batteri. Därför bör du använda den högsta hastigheten i massor och undvika att använda den under en längre tid.

Styrning

Det finns två huvudsakliga metoder för att styra drönaren med kamera: styrning via smarttelefonen och styrning via en flygledare.

Om du bestämmer dig för att styra drönaren via din mobila enhet kan du ansluta drönaren via Wi-Fi och styra den på din skärm. Kamerabilden av drönaren visas och du kan styra den via pekskärmen med hjälp av joysticks. Eftersom flygplanet är anslutet via WLAN har denna kontroll vanligtvis en räckvidd på 50-80 meter.

En stor fördel är att du inte behöver bära med dig någon extra enhet för kontrollen, utan kan ta upp din smartphone ur fickan och flyga iväg. Det är dock viktigt att nämna att kontrollprocessen kräver en stor mängd energi och därmed en stor del av batteriet i din mobila enhet å ena sidan och en stor del av drönarens batteri å andra sidan, vilket kan förkorta flygtiden. Jämfört med en flygledare finns det dessutom en risk för att du snabbare halkar av när du styr via pekskärmen och skickar ett felaktigt kommando.

Flygkontrollen möjliggör exakt styrning och kan nå en räckvidd på upp till 5 000 meter.

Om du väljer flygstyrning får du en extern styrenhet med joysticks och eget batteri. Uppspelningen av kamerabilden kan integreras direkt i flygledaren eller spelas upp via en smartphone. De manuella joysticken möjliggör en mycket exakt styrning och risken för glidning minskar kraftigt. Dessutom ökar räckvidden till drönaren med kamera, så att ett avstånd på upp till 5 000 meter är möjligt. Kontrollen måste dock bäras separat och kan ta mycket plats i väskan.

För att fatta det bästa beslutet bör du slutligen fråga dig själv i vilken utsträckning du vill använda drönaren och vilken räckvidd du behöver.

Beslut: Vilka typer av drönare med kamera finns det och vilken är rätt för dig?

Varje drönare har ett visst antal rotorer och har därför en specifik utformning. På grundval av dessa skillnader kan produkterna delas in i de fyra huvudkategorierna nedan med motsvarande egenskaper:

Typ Antal rotorer Funktioner
Tricopter 3 Den här modellen är ganska sällsynt och har ännu inte kunnat hävda sig på marknaden. Konstruktionen kan ha 2 rotorer framtill och 1 rotor baktill eller 2 propellrar baktill och 1 propeller framtill.
Quadrokopter 4 Quadrokoptern är den överlägset vanligaste konstruktionsmodellen, vilket gör att de flesta privata drönare hör till denna kategori. De används därför för enkla uppgifter med låg nyttolast. Här stabiliseras flygplanet genom att två rotorer vrids medurs och två moturs. Inom denna kategori kan propellrarna också vara placerade i X-form eller +-form och därmed i rät vinkel.
Hexacopter 6 De 6 rotorerna är var och en fäst vid 3 eller 6 armar, där hälften roterar medurs och den andra moturs. På så sätt kan drönaren stabiliseras. Den här typen av drönare är mycket populär i professionella miljöer.
Octocopter 8 De 8 propellrarna är fästa på 4 eller 8 armar i den här konstruktionsmodellen. Om modellen endast har fyra armar finns det en rotor på den nedre och övre armen, vilket också innebär en viktbesparing. De används nästan uteslutande på professionella områden, till exempel för att bära tung kamerautrustning.

Med de beskrivna egenskaperna finns det för- och nackdelar för varje modell. För att klargöra dessa för dig och den situation som flygplanet är utformat för kommer vi att gå in mer i detalj på de negativa och positiva aspekterna av respektive produkttyp i ett andra steg.Mit den beschriebenen Eigenschaften entstehen für jedes Modell Vor- sowie Nachteile. Um Dir diese klarzumachen und die Situation, für welche das Fluggerät ausgelegt ist, gehen wir in einem zweiten Schritt genauer auf die negativen sowie positiven Punkte der jeweiligen Produktart ein.

Tricopter

Tricopter

Fördelar
 • Liten och kompakt
 • Lättviktig
Nackdelar
 • Kan snabbt hamna i obalans på grund av ojämn fördelning av rotorerna vid tekniska fel
 • Låg väderbeständighet
Quadrocopter

Quadrocopter

Fördelar
 • Bra pris-prestandaförhållande
 • Bra stabilisering i luften
 • Ofta har den redan en inbyggd kamera.
Nackdelar
 • Ökad risk för krasch om en rotor skulle gå sönder.
 • Låg lastkapacitet
Hexacopter

Hexacopter

Fördelar
 • God väderbeständighet på grund av den högre vikten och därmed ökad stabilisering i luften.
 • Hög flexibilitet så att även tyngre kameror eller last kan fästas.
 • Felsäker på grund av det stora antalet rotorer.
Nackdelar
 • Hög vikt
 • Högt pris
Octocopter

Octocoper

Fördelar
 • Hög väderbeständighet på grund av den högre vikten och därmed ökad stabilisering i luften.
 • Högsta flexibilitet, så att den här modellen kan bära de allra tyngsta lasterna.
 • Felsäker på grund av det stora antalet rotorer.
Nackdelar
 • Hög vikt
 • Högt pris

Guide: Vanliga frågor om drönare med kameror besvarade i detalj

För att kunna besvara alla dina återstående frågor om drönare med kameror och på så sätt klargöra eventuella oklarheter kommer vi i det här avsnittet att gå in mer i detalj på de vanligaste frågorna från konsumenter.

Vad är en drönare med kamera?

En drönare är ett obemannat luftfordon som antingen kan styras helt av en dator eller av en person och som därför är en delvis eller helt autonom flygande anordning. En kamera installeras genom direkt eller indirekt integrering, vilket möjliggör video- eller fotoinspelningar från extraordinära perspektiv.

Drohne mit Kamera-1

Drönare är särskilt kända för sina hisnande foto- och videoinspelningar från unika perspektiv. Ett mycket bra exempel är fågelperspektivet av bergslandskapet som visas ovan.
(Bildkälla: Iewek Gnos / unsplash)

Som redan beskrivits närmare i avsnittet om beslut kan följande fyra huvudtyper av drönare också särskiljas på grundval av utformningen och därmed antalet rotorer

 • Tricopter
 • Quadrokopter
 • Hexacopter
 • Octocopter

Vilka tyska lagar/förordningar finns det för drönare med kamera?

Det finns olika lagar och förordningar i Tyskland som måste följas när det gäller drönare med kamera, som du helst bör läsa igenom innan du köper produkten och ha i åtanke efter köpet.

Dessa är följande:

 • Ansvarsförsäkring: Om du äger en drönare med kamera är det obligatoriskt att ha en ansvarsförsäkring för ditt flygande objekt. Beroende på försäkring är detta redan inkluderat i den privata ansvarsförsäkringen och bör, om så inte är fallet, tecknas via en tilläggsförsäkring. Priset varierar mellan 50 och 70 euro, beroende på vad som erbjuds.
 • Var kan jag flyga min drönare med kamera? Enligt drönarförordningen i Tyskland får en flyghöjd på 100 meter inte överskridas, med undantag endast för speciella modellflygplatser. När det gäller platsen för flygning förbjuder bestämmelserna även flygning över naturreservat och bostadsområden utan ägarens tillstånd. I allmänhet finns det ett säkerhetsavstånd som alltid ska hållas. Du bör till exempel hålla ett avstånd på 100 meter från militära anläggningar, järnvägar, folkmassor och sjukhus. Dessutom måste man hålla ett säkerhetsavstånd på minst 1,5 kilometer från flygfält.
 • Drönarlicens: Om din drönare väger mer än 2 kg måste du skaffa en drönarlicens. Det är nu möjligt att skaffa en sådan på nätet till en kostnad av cirka 27 euro.
 • Obligatorisk märkning: Om din drönare väger mer än 250 gram måste du märka den. Detta innebär att du tydligt måste märka ditt flygande föremål med ditt fullständiga namn och din adress. En aluminiumpall rekommenderas till exempel eftersom den är mycket motståndskraftig.

Drohne mit Kamera-2

Om du till exempel är på semester och vill ta en fantastisk drönarbild av en strand full av människor, måste säkerhetsavståndet på 100 meter iakttas även här.
(Bildkälla: Nihat Sinan Erul / unsplash)

Andra regler och bestämmelser diskuteras fortfarande och förväntas träda i kraft i juli 2020. Du bör därför hålla dig uppdaterad och informera dig om nya lagar.

Vilka villkor gäller om jag vill hyra/leasa en drönare med kamera?

Är du intresserad av en drönare med kamera, men inte säker på om det är rätt för dig att köpa en drönare med kamera? Eller vill du prova den moderna kamerans flygande objekt under en viss tid? Att hyra en drönare med kamera kan vara en idealisk lösning.

Men vilka är villkoren?

Olika företag erbjuder en webbutik där du kan välja din drönare med ett enkelt klick. Beroende på företagets regler skickas drönaren till dig dagen innan hyrestiden börjar och returneras till dig i slutet av hyrestiden.

Priset debiteras vanligtvis per dag och kan variera från 39,90 euro till 299 euro, beroende på modell och tidsperiod. Detta innebär att kostnaderna tenderar att ligga i den högre prisklassen, så att hyra en drönare rekommenderas endast för kortare perioder.

Vilka alternativ finns det till en drönare med kamera?

Ett direkt alternativ till det moderna kameraflygobjektet med samma funktioner har ännu inte dykt upp på marknaden. Trots detta försöker framtidsorienterade produkter närma sig drönarprodukterna. Gimball är en av dem.

Gimball är en flygande robot med ett yttre skal som består av olika beröringspunkter och som även kallas framtidens flygande sfär. Denna konstruktion gör att den kan känna igen sin omgivning och genom sin förmåga att rotera kan den nå platser som är svåra att nå för drönare.

Är det möjligt att bygga en drönare med kamera själv?

Det är faktiskt möjligt att bygga en drönare med kamera själv. Du bör dock veta att en självbyggd drönare inte kommer att vara billigare i någon större utsträckning och att dess komplexitet inte bör underskattas. Eftersom de nödvändiga delarna också har sitt pris kommer kostnaderna i slutändan bara att ligga minimalt under priset för en köpt drönare med kamera och kommer att kräva tidsresurser som inte bör underskattas.

Vad bör jag veta om att eftermontera en kamera på en drönare?

Som redan nämnts i inköpskriterierna är det endast möjligt att eftermontera en kamera i en drönare för flygande objekt med indirekt kameraintegration. Du bör vara uppmärksam på vikten och därmed bärkapaciteten för din drönartyp. Det är det enda sättet att veta om det är möjligt att byta ut den mot t.ex. en tung kamera. Regeln är följande: ju större drönaren är, desto större är dess förmåga att bära en tyngre last.

De flesta produkttyper levereras också med ett kamerakit, vilket gör det mycket enklare att byta ut kameran. Billigare modeller kan dock ha kamerafästen som inte är utbytbara. Kostnaderna är mycket högre här, så du bör redan när du köper din drönare veta om du någonsin vill uppgradera den.

[/kb_faq]

Bildkälla: Dryfhout/ 123rf.com

Recensioner