Senast uppdaterad: september 14, 2021
Auch verfügbar in:

Vår metod

10Analyserade produkter

16Tillbringade timmar

4Utvärderade artiklar

73Användarrecensioner

Elräkningen blir dyrare och dyrare varje månad? I och med digitaliseringen kommer allt fler apparater som kräver elektricitet in i hushållet. Bland dem finns hungriga elförbrukare som får elräkningen att stiga. Energimätare är ett bra sätt att spara el och kostnader och att avslöja de som slukar ström. De mäter hur mycket el som har använts under en viss tidsperiod.

Vilken elmätare som är rätt för dig kan du ta reda på med vårt stora elmätartest 2023. Vi vill förenkla beslutet att köpa en elmätare genom att jämföra elmätare med varandra och lyfta fram de enskilda fördelarna och nackdelarna.
Sammanfattning

 • Energimätare mäter elförbrukningen under en viss tidsperiod i syfte att fastställa elkostnaderna. Man kan skilja mellan en elmätare och en energimätare för ett uttag.
 • Elmätaren sitter vanligtvis i elboxen och mäter hela hushållets elförbrukning. Viktigt: Den ska inte installeras av dig själv, utan av en elektriker. Även om elmätaren i princip också kan anslutas till uttaget är elmätaren med stickpropp bättre lämpad för detta ändamål.
 • När du köper en elmätare ska du se till att den har rätt typ av ström och tillräcklig effekt så att energimätaren inte gör mätfel och olyckor inte inträffar. Elmätare måste också vara kalibrerade eller MID-kompatibla för fakturering.

Energimätare test: våra val

Guide: Frågor som du bör ställa dig själv innan du köper en energimätare

Hur fungerar en energimätare?

Den klassiska elmätaren mäter hela hushållets förbrukning.

Energimätaren mäter den el som förbrukas under en viss tid.

Energimätare med uttag mäter däremot endast elförbrukningen för enskilda apparater.

Energimätare beräknar mer exakt de förbrukade kilowattimmarna (kWh). Detta är den effekt (watt) som tas ut under en tidsperiod. Denna effekt beräknas genom att mäta spänningen (volt) och strömmen (ampere).

Varför köpa en energimätare?

För att spara på elkostnaderna. Genom att mäta energiförbrukningen är det lättare att bedöma hur el kan sparas.

Elmätare visar hela hushållets elförbrukning, dvs. elräkningen kan kontrolleras. Elmätaren är också en referenspunkt för framtida räkningar.

Energimätare med uttag gör det dock möjligt att avslöja elförbrukare. På så sätt kan enskilda apparater som kräver mycket ström ersättas med mer ekonomiska varianter.

Energiemessgerät-1

Elmätaren identifierar var mycket el används i onödan. På så sätt kan man spara elkostnader.
(Bildkälla: pixabay.com / Christian Oehlenberg)

Vad är trefasström?

Inom elektrotekniken är trefas växelström - även kallad trefas växelspänning eller trefasström - en form av flerfas växelström som består av tre individuella växelströmmar eller växelspänningar med samma frekvens vars fasvinklar är 120° till varandra

Trefasström är alltså en typ av växelström. Det är viktigt att se till att energimätaren är kompatibel med strömtypen. Vanlig för hushåll är enfasig växelström. Det finns dock även trefasiga växelströmssystem.

Vilka är alternativen till en energimätare?

Alternativ till energimätare är multimetrar eller laboratorieaggregat. Båda alternativen mäter också el, men är inte direkt avsedda för elkostnader.

 • Multimeter: Dessa apparater kallas också amperemetrar eftersom de i första hand mäter strömstyrkan. De används därför endast tillfälligt och inte under en längre tidsperiod, dvs. elförbrukningen (kWh) mäts inte. Det kan dock beräknas.
 • Laboratorieaggregat: Laboratorieaggregatet mäter också strömmen, men kan också justera spänningen och strömstyrkan, vilket är laboratorieaggregatets egentliga primära funktion. Den är därför mer lämplig för testning och service samt för hobbyelektronik.

Beslut: Vilka typer av energimätare finns det och vilken är rätt för dig?

Energikostnads-mätare kan delas in i två typer: klassiska elmätare och plug-in-mätare.

Skillnaden mellan dessa två typer ligger i mätningen. Elmätaren mäter hela hushållets elförbrukning, medan den plug-in-mätaren endast mäter enskilda apparaters elförbrukning. Naturligtvis är dessa två typer lämpliga för olika fall och medför därför för- och nackdelar. Vad dessa är och vad som skiljer de två typerna åt kommer att förklaras närmare i följande avsnitt.

Vad kännetecknar en klassisk elmätare och vilka är dess för- och nackdelar?

Den klassiska elmätaren mäter hur mycket el hushållet har tagit ut från elnätet. Den ger alltså en överblick över den totala elförbrukningen. Detta gör det enkelt att kontrollera elräkningen.

Fördelar
 • Översikt över helheten
 • Kontroll av elräkningen
 • Kompatibel med starkström
Nackdelar
 • Svårt att uppskatta vad som förbrukar hur mycket el
 • Svårt att spara el på ett effektivt sätt
 • Dyrare

Dessutom är elmätaren vanligtvis också kompatibel med starkström, vilket gör att den kan användas med mer specialiserade apparater som kräver starkström.

Vilka egenskaper har en plug-in energimätare och vilka är dess för- och nackdelar?

Den plug-in energimätaren kopplas in i ett uttag. Energimätarens strömkontakt kopplas in i den. Den är därför placerad mellan uttaget och den apparat som den ska mäta.

Fördelar
 • Avslöjar elförbrukare
 • Effektivt sparande
 • Billigare
Nackdelar
 • Den totala elförbrukningen förblir okänd
 • Ingen kontroll över elräkningen
 • Inte lämplig för starkström

Elkostnadsmätaren för uttag kan alltså mäta elförbrukningen för enskilda apparater, dvs. den avslöjar alla elförbrukare i hushållet. Detta är mycket effektivt när man måste spara el eftersom energislukarna kan bytas ut.

Köpkriterier: Du kan använda dessa faktorer för att jämföra och utvärdera energimätare

Alla mätare för energikostnader kan inte användas i alla fall. Det finns vissa kriterier som måste beaktas före köpet för att hitta rätt produkt. De fyra viktigaste köpkriterierna är:

Vad som exakt utgör dessa köpkriterier och varför de är viktiga förklaras närmare i följande avsnitt.

Mätområde

Mätområdet kan specificeras på olika sätt. Den anges vanligtvis i watt eller ampere.

Upp till 3680 watt är vanligt för plug-in energimätare, vilket motsvarar 16 ampere vid 230 V. Klassiska elmätare kan däremot vanligtvis hantera upp till 32 000 watt, vilket motsvarar 80 A vid 400 V.

Om dessa värden inte följs kan energimätarna överbelastas. Detta kan leda till felaktiga mätningar eller till och med till allvarliga olyckor, till exempel en brand.

Uppmätta värden

De uppmätta och visade värdena skiljer sig åt från energimätare till energimätare. I allmänhet visas alltid kilowattimmar.

När det gäller effektmätare med uttag visas ofta även spänning (volt), ström (ampere) och effekt (watt). Dessutom erbjuder enskilda modeller en direkt beräkning av energikostnaderna i önskad valuta.

Typ av ström

Enfasig växelström finns i de flesta bostäder. Det är därför de flesta elmätare med plug-in-uttag är kompatibla med denna typ av ström.

Många hushåll har dock trefasström, och därför är de flesta elmätare byggda för detta. I avsnittet om guideboken förklaras närmare vad trefasström är.

MID / Kalibrering

Sedan 2016 får endast MID-kompatibla elmätare användas vid nya installationer. I detta fall motsvarar idrifttagningen av elmätaren kalibreringsåret. Tillverkningsåret anges därför alltid på elmätaren.

Om en energimätare har kalibrerats eller är MID-kompatibel innebär det att den har godkänts av lagstiftaren. Den kan därför lagligen användas för fakturering, dvs. hyresvärdar kan t.ex. använda kalibrerade elmätare för att fakturera energikostnader.

Energiemessgerät-1

Om en elmätare har kalibrerats är vanligtvis markerat på apparaten. Kalibreringssigillet (gult här) visar när elmätaren kan användas. Sedan 2016 visas endast tillverkningsåret.
(Bildkälla: pixabay.com / Gerd Altmann)

När mätaren kalibreras måste man dock ta hänsyn till utgångsåret. När kalibreringen har gått ut får elmätaren inte längre användas lagligt för fakturering. Normalt måste elmätare kalibreras vart 8:e år (digitala apparater) eller vart 16:e år (analoga apparater).

Fakta som är värda att veta om energimätare

Hur installerar jag en energimätare?

En elmätare får aldrig anslutas självständigt i elboxen. Av säkerhetsskäl är det lämpligt att låta en elektriker göra detta.

Om du installerar mätaren själv kan det dessutom hända att du inte följer de rättsliga bestämmelserna. Det kan uppstå höga kostnader för att senare anpassa elboxen till standarderna.

Energiemessgerät-3

Endast yrkesverksamma bör arbeta med elboxen. Å andra sidan kan du arbeta med eluttaget själv. Men samma sak gäller här: Säkerheten först.
(Bildkälla: pixabay.com / Michal Jarmoluk)

Om elmätaren ska anslutas till eluttaget är följande steg möjliga. Först bör du dock definitivt stänga av strömmen. Så här ansluts en elmätare korrekt till uttaget

 1. Först ansluter du nätkontakten till en tre-ledad strömkabel. Öppna nätkontakten med en skruvmejsel och anslut tre trådar i strömkabeln på följande sätt: Den gulgröna kabeln ska gå till mitten och den svarta och blå kabeln till de två polerna på kontakten.
 2. Anslut den andra tre-ledarkabeln till nätanslutningen på samma sätt.
 3. Öppna nu elmätaren så att du kan ansluta kablarna till den.
 4. Elmätaren har fyra terminaler som du ansluter på följande sätt: Ta först strömkabeln med nätkontakten och anslut den svarta kabeln till terminal 1 och den blå kabeln till terminal 4. Anslut den gulgröna kabeln till jordanslutningen på elmätarens hölje.
 5. Anslut nu kabeln till strömkopplingen på följande sätt: Anslut den svarta kabeln till terminal 3 och den blå kabeln till terminal 6. Anslut även här jordkabeln till den anslutning som finns på mätarhuset.
 6. Då är anslutningen av elmätaren klar och du kan stänga huset igen.

Vad är det bästa sättet att spara el?

Tack vare energimätare för uttag är det möjligt att avgöra vilken enhet som kräver hur mycket el. Vissa modeller beräknar till och med elkostnaderna direkt. Här visas vad som förbrukar mycket el och därför kostar mycket. På så sätt kan onödiga kostnader sparas.

Här är en annan video med tips om hur du kan spara el.

Recensioner