Senast uppdaterad: september 14, 2021

Vår metod

16Analyserade produkter

27Tillbringade timmar

15Utvärderade artiklar

78Användarrecensioner

Välkommen till vårt stora regnmätartest 2023. Här presenterar vi alla regnmätare som vi har testat i detalj. Vi har sammanställt detaljerad bakgrundsinformation och lagt till en sammanfattning av kundomdömen på internet.

Vi vill göra ditt köpbeslut enklare och hjälpa dig att hitta den bästa regnmätaren för dig.

Du hittar också svar på vanliga frågor i vår guide. Om det finns tillgängligt erbjuder vi också intressanta testvideor. På den här sidan hittar du också viktig information som du definitivt bör uppmärksamma om du vill köpa en regnmätare.
Sammanfattning

 • En regnmätare samlar upp nederbörd i en behållare och kan ange nederbörden per m² med hjälp av en skala eller en digital mekanism.
 • Regnmätare kan delas in i två kategorier. Analoga och digitala regnmätare skiljer sig åt dels i pris, dels i utvärderingsmekanismen. Analoga system måste läsas av själva, medan digitala regnmätare överför informationen direkt.
 • Oavsett vilken typ av regnmätare du köper ska du vara uppmärksam på den rekommenderade inriktningen för att få de mest exakta mätresultaten.

Regnmätare test: Våra val

Guide: Frågor som du bör ställa dig själv innan du köper en regnmätare

Vad är en regnmätare?

En regnmätare, även kallad regnmätare, mäter mängden regn som fallit per kvadratmeter.

En regnmätare, liksom många andra komponenter, är en del av en modern väderstation och används också av vädertjänster på samma sätt som din trädgård.

Nederbörden mäts decentralt från din plats, för att få exakta resultat för din plats behöver du en egen regnmätare. (Bildkälla: pixabay.com / 3d_Maennchen)

Förutom nederbörd kan de vanliga regnmätarna även visa mängden snö per kvadratmeter. Avläsningarna gäller alltid för ett visst tidsintervall.

Vad visar en regnmätare och hur avläser jag värdena?

Millimeterstrecket på regnmätaren visar hur mycket nederbörd som har fallit per kvadratmeter under en viss tidsperiod. Detta framgår av värdena i tratten.

En millimeter regn i regnmätaren är en liter regn per kvadratmeter. Med en analog regnmätare kan du läsa av värdena på själva enheten.

En digital regnmätare behöver inte avläsas på ett så komplicerat sätt; här tittar du bara på displayen och får det värde som redan har beräknats.

Hur fungerar en regnmätare?

Den analoga regnmätaren samlar regnet i en liten tratt och kan enkelt avläsas på en skala.

Den digitala versionen är lite mer komplicerad. En inbyggd tippskala i regnmätaren lutar alltid åt andra hållet när ett gram regn faller. Mätanordningen räknar antalet lutningar och kan på så sätt bestämma regnmängden ganska exakt. Ett gram regn är en millimeter vatten.

Hur exakt är en regnmätare?

Mätningens noggrannhet beror på den plats som valts för regnmätaren. Om det finns många källor till droppande vatten, t.ex. träd eller husväggar, som leder regnvatten från andra platser mot regnmätaren, kommer mätningarna att förvrängas.

Droppvatten från träd påverkar mätnoggrannheten avsevärt!

Under goda förhållanden och med ett idealiskt vertikalt läge för regnmätaren är de uppmätta värdena mycket exakta och avviker med högst 0,5 mm. Detta motsvarar en halv liter regn per kvadratmeter.

Digitala och analoga regnmätare är båda mycket exakta, men den analoga regnmätaren kan avläsas felaktigt på grund av mänskliga fel.

Vilka är alternativen till regnmätare?

Det finns inga konkreta alternativ till en regnmätare. Många väderrapporter på nätet anger också mängden nederbörd per kvadratmeter, men det är oklart hur exakta dessa värden är för din region.

Förutom en enkel regnmätare kan du köpa en väderstation med regnmätare. Denna digitala form av regnmätare har många andra funktioner och kan även visas på en display.

Vilken regnmätare är lämplig för mig?

Vi kan inte ge dig ett definitivt svar på denna fråga. Regnmätarens lämplighet beror på hur du använder den och hur relevanta mätvärdena är.

Om du bedriver jordbruk och nederbörden är viktig för din avkastning rekommenderar jag en digital regnmätare, som är mycket mer professionell än den analoga versionen. Dessutom är det inte nödvändigt att läsa av värdena, de visas på en display.

Om du bara är intresserad av hur mycket det har regnat och inte vill förlita dig på väderleksrapporterna räcker det med en analog version. Du måste dock läsa och utvärdera den själv.

Var ska jag sätta upp en regnmätare?

Regnmätaren måste placeras utomhus i ett väderneutralt område. Den måste placeras vinkelrätt mot himlen för bästa resultat.

Regnmätarens placering måste väljas med omsorg. (Bildkälla: pixabay.com / PublicDomainPictures)

Det är viktigt att inget ytterligare droppande vatten hamnar i regnmätaren, så du bör undvika husväggar och träd i närheten. Annars kan avläsningarna bli felaktiga.

Det är också möjligt att montera regnmätaren på en balkong eller ett tak, men du bör se till att du läser av skalan själv, särskilt när det gäller analoga regnmätare. Detta innebär att regnmätaren ska vara inom räckhåll.

Beslut: Vilka typer av regnmätare finns det och vilken är rätt för dig?

Regnmätare skiljer sig åt i olika avseenden, men främst mellan analoga regnmätare och digitala regnmätare.

Jag kommer att visa dig de enskilda fördelarna och nackdelarna i följande punkter.

Vad kännetecknar en analog regnmätare och vilka är fördelarna och nackdelarna?

En analog regnmätare är ett trattformat kärl med en skala. Fälgen är något bredare för att fånga upp så mycket regn som möjligt och mäta det senare. Sådana billiga regnmätare är naturligtvis inte lika exakta och fungerar mer som en vägledning, eftersom du också måste läsa av värdena manuellt.

Analoga regnmätare är ofta dekorativa och har en mängd olika mönster, vilket gör regnmätaren till ett riktigt blickfång utöver dess egentliga funktion.

Dessutom är placeringen av en analog regnmätare mycket viktig; om regnmätaren inte står vertikalt utan är något snedställd blir resultaten på motsvarande sätt felaktiga.

Fördelar
 • Mycket billigt
 • lätt att använda
 • kan vara dekorativt
Nackdelar
 • Mätresultatet är endast vägledande
 • måste läsas av manuellt
 • placeringen spelar stor roll

Vad kännetecknar en digital regnmätare, och vilka är fördelarna och nackdelarna?

En digital regnmätare är en uppsamlingsbehållare, som finns i olika utföranden, med en växelströmbrytare. Den här växelomkopplaren är regnmätarens digitala skala. Dessutom finns det en display som visar mätningen på ett bekvämt sätt.

Liksom den analoga regnmätaren måste den något dyrare regnmätaren placeras optimalt för att ge mycket exakta resultat. De uppmätta värdena är mycket mer exakta tack vare mekanismen.

Fördelar
 • Mycket exakta mätresultat
 • Lätt att använda
 • Bekväm avläsning av värdena
 • Kan ofta integreras i en väderstation
Nackdelar
 • Kostnadspunkten är mycket högre
 • Måste försörjas med el
 • Placeringen spelar en stor roll

Köpkriterier: Du kan använda dessa faktorer för att jämföra och utvärdera regnmätare

I följande kapitel visar vi dig vilka aspekter och nyckeldata du kan använda för att välja mellan de många möjliga regnmätarna.

Vi kommer att gå närmare in på följande kriterier och ge dig en översikt

 • Storlek
 • Regnmätning / Noggrannhet
 • Material
 • Operation
 • Design

Storlek

Storleken har betydelse för hur mycket regn som samlas upp och bör vara lämplig. Hållarens höjd har också betydelse för en optimal installation och bör väljas med omsorg.

Digitala regnmätare har också en visningsstation som måste installeras i huset och som också måste väljas enligt önskemål.

Regnmätning / Noggrannhet

Regnmätningen är densamma för alla analoga regnmätare och därför lika noggrann. Se till att skalan är tydligt läsbar.

Digitala regnmätare är mer exakta än analoga regnmätare.

Digitala regnmätare fungerar också enligt en mekanisk princip och uppnår därmed en mer tillförlitlig mätnoggrannhet.

Material

När du väljer material för regnmätaren måste du ta hänsyn till dina årliga väderförhållanden. Många material är inte frostbeständiga och kan därför inte användas i kalla temperaturer. Leta efter högkvalitativa material, även för hållaren.

Rekommenderade material är:

 • Glas
 • Hårdplast
 • Aluminium eller koppar

Särskilt när det gäller de dyrare digitala regnmätarna bör du inte kompromissa med kvaliteten, eftersom det är det enda sättet att uppnå mätbara resultat under många år framöver.

Drift

Det måste återigen göras skillnad mellan analog och digital drift.

Analoga regnmätare måste placeras idealiskt för att ge bra resultat. Särskilt skalans läsbarhet för utvärdering bör vara lätt och snabb. Se till att regnmätaren är stabil och lätt kan tömmas.

Digitala regnmätare måste, liksom analoga mätare, placeras på ett optimalt sätt. Förbindelsen mellan själva regnmätaren och displayen är vanligtvis mycket begränsad. Var uppmärksam på sensorernas maximala räckvidd.

Design

Analoga regnmätare finns i många olika utföranden. Från en enkel hållare i metall eller plast till avancerade och dekorativa konstverk i metall. Funktionen förblir dock densamma och kärlet ser alltid likadant ut.

Det är bäst att välja den design du tycker bäst om, ju mer genomarbetad design desto dyrare är produkten

Digitala regnmätare är alla lite olika i sin utformning. Detta varierar från märke till märke och har ingen betydelse för funktionen.

Fakta som är värda att veta om regnmätare

Finns det regnmätare med appar?

Analoga regnmätare har inte möjlighet att överföra data via appar.

Beroende på tillverkare har vissa digitala regnmätare egna appar för att överföra regnmätardata. Du laddar ner den app som erbjuds av regnmätaren till din smartphone och ansluter den till regnmätaren.

Apparna är ofta utformade för kompletta väderstationer och du får endast begränsade resultat.

Kan jag ansluta en regnmätare till min väderstation?

Analoga regnmätare kan inte ingå i en väderstation med utomhussensorer, eftersom det inte är möjligt att överföra data från det analoga systemet.

Kontrollera tillverkarens specifikationer för att se vilka väderstationer som regnmätaren är kompatibel med.

Digitala regnmätare erbjuds ofta som tillägg till en väderstation och kan sedan enkelt integreras i ditt digitala system.

Är dekorativa regnmätare lika bra?

Analoga regnmätare finns i många olika utföranden. Det finns knappt några gränser och nästan alla smaker är tillgodosedda.

I princip fungerar regnmätare med enkel design precis som fina regnmätare, så dekorativa regnmätare är inte på något sätt sämre än enkla system.

Digitala regnmätare finns också i olika former, men de erbjuds inte i genomarbetad design på grund av den genomarbetade tekniken.

Kan jag spara data från regnmätaren?

Digitala regnmätare har ofta möjlighet att spara data via appar och hämta dem senare.

Var uppmärksam på tillverkarens specifikationer för regnmätaren och instruktionerna för appen. Analoga regnmätare har inte möjlighet att lagra och bearbeta data.

Vad är en Hellmann-regnmätare?

Hellmann-regnmätaren är en 200 cm² stor plåt av zink eller rostfritt stål som leder nederbörden genom en tratt in i en uppsamlingscylinder. Där skyddas regnet från avdunstning. Cylindern i vilken nederbörden mäts har en noggrannhet på 0,05 mm.

Den lilla Hellmann har en uppsamlingsyta på 100 cm². Hellmann regnmätare används också för snö.

Regnmätaren, som fått sitt namn efter en preussisk meteorolog, används fortfarande av moderna väderstationer.

Hur bygger jag en regnmätare själv?

Att bygga en regnmätare är inget problem med manuella färdigheter och ger solida resultat.

Steg Material Beskrivning
Steg 1 Sax, flaska, tejp Klipp av den övre delen av flaskan och tejpa de skarpa kanterna.
Steg 2 Småsten, flaska Fyll småsten i den nedre delen av flaskan för att göra regnmätaren mer stabil.
Steg 3 Papper, linjal, sax Klipp en smal remsa av pappret och skapa en skala med hjälp av linjalen.
Steg 4 Folie, sax Klipp en bit folie som matchar skalan och klistra båda på den nedre delen av flaskan.
Steg 5 Flaska, vatten Fyll flaskan upp till den första markeringen på skalan. Placera den övre delen av flaskan på flaskan med öppningen nedåt för att skapa en tratt.

I den här videon visas de enskilda stegen i detalj och förklaras på bästa möjliga sätt.

Slutligen kan du sätta upp den hemmagjorda regnmätaren på en vindskyddad plats och läsa av regnet på skalan, precis som med andra analoga regnmätare.

Bildkälla: unsplash.com / Jake Colling

Recensioner