Senast uppdaterad: september 9, 2021
Auch verfügbar in:

Välkommen till vårt stora reseadaptertest 2022. Här presenterar vi alla reseadaptrar som vi har testat i detalj. Vi har sammanställt detaljerad bakgrundsinformation och lagt till en sammanfattning av kundomdömen på internet.

Vi vill göra ditt köpbeslut enklare och hjälpa dig att hitta den bästa reseadaptern för dig.

Du hittar också svar på vanliga frågor i vår guide. Om det finns tillgängligt erbjuder vi också intressanta testvideor. På den här sidan hittar du också viktig information som du bör känna till om du vill köpa en reseadapter.
Sammanfattning

 • Länderna har olika typer av uttag och nätspänningar. För att kunna använda dina elektriska apparater (bärbar dator, mobiltelefon, hårtork osv.) utomlands behöver du rätt reseadapter.
 • En reseplugg kan överbrygga skillnaderna mellan olika pluggsystem. Det är praktiskt med adaptrar som passar för många olika uttag.
 • I allmänhet kan man skilja mellan landspecifika och universella reseadaptrar. Båda har fördelar. Landsspecifika adaptrar är praktiska för ett semesterland. Universalkontakter kan användas över hela världen.

Reseadapter test: våra val

Guide: Frågor du bör ställa dig innan du köper en reseadapter

Det finns ingen enhetlig standard för frekvenser och spänningar i elnäten. Uttag och kontakter varierar också runt om i världen.

Adaptrar och stickproppar med Schuko-skydd (metallkontakterna är omslutna med en patenterad process som skyddar mot elektriska stötar) garanterar större säkerhet mot elektriska olyckor.

Vad är en reseadapter?

Reseadaptrar är pluggar som gör det möjligt att ansluta en elektrisk enhet till ett icke-kompatibelt pluggsystem. Adaptern har därför en kontakt på ena sidan och ett uttag på den andra. På så sätt kan du till exempel använda din bärbara dator var du än reser.

Ett sådant uttag är standard i bland annat USA. Utan en lämplig adapter kan du inte driva enheter med tyska (laddnings)kablar. (Bildkälla: unsplash.com / Brian Patrick Tagalog)

Reseadaptrar finns i många olika versioner och utföranden. Beroende på vilket land du reser till bör du i förväg ta reda på vilken typ som är lämplig för dina slutenheter.

Det finns till exempel enskilda kontakter som endast tillåter en viss kombination av kontakt och uttag.

Du kan också hitta kombinationsmodeller med vilka du kan koppla ihop olika typer av stickproppar och uttagssystem med varandra. För att ge en bättre överblick klassificeras plug systems och adaptrar i olika typer med hjälp av bokstäver (A-N).

Detta system används över hela världen för att öka jämförbarheten.

Typ Land
Typ A och B USA, Mexiko, Kanada, Japan
Typ D Indien, Sydafrika
Typ G Storbritannien, Irland, Cypern, Malta
Typ I Australien, Nya Zeeland, Kina

En adapter överbryggar en felaktig anslutning mellan en kontakt och kontakten på en terminalutrustning. En adapter skapar till exempel en anslutning mellan kontakten på din bärbara dator och uttaget i det land du reser till.

I adaptern finns en strömledare. Strömmen tas sedan upp av den anslutna adaptern och förs vidare inifrån till kontakten.

Behöver jag en transformator för mina enheter utomlands?

I EU är spänningen (volt) vanligtvis 230 volt. Om den maximala spänningen i det land du reser till är lägre än så behöver du också en transformator.

Den tar den lägre spänningen och omvandlar den till en högre spänning.

Utöver instickssystemet måste man alltid ta hänsyn till nätspänningen i respektive reseland.

Varuppmärksam

 • Resenärer från Tyskland behöver t.ex. en resekontakt med transformator i USA. Först då kan den apparat du har med dig (t.ex. en rakhyvel) anslutas till ett amerikanskt uttag.
 • Kontrollera också med tillverkarna av dina slutenheter (mobiltelefon, hårtork osv.) vilken utgångsspänning som krävs. Som regel anges spänningen i volt. Detta skiljer sig från växelspänning, där frekvensen anges i hertz.
 • Spänningstransformatorn kan dock också anslutas uppströms som en extern enhet. För närvarande finns det fler och fler enheter för vilka en transformator inte längre behövs eftersom de har universella nätaggregat med en bred ingång.

Ta i god tid reda på vilkanätverksystem som finns i ditt destinationsland. Du kan hitta viktig information om detta på resebyråer, i reseguider eller på motsvarande onlineportaler.

Vilka är skillnaderna mellan reseadaptrar?

Det finns olika typer av kontakter och olika nätspänningar i hela världen. Ta reda på innan du reser vilken typ av kontakt du behöver för din resa.

I Tyskland är det till exempel vanligast med nätkontakter av typerna C och F. Det finns också en konturplugg (mindre vanlig).

Vanliga nätkontakter i Tyskland

Typ Beschreibung
Typ C
 • Kallas även Europlug och kan användas för nästan alla europeiska uttag.
 • Utantag är till exempel Storbritannien och Irland.
 • Förutsättningen är att uttagen i respektive land måste tillåta 220-250 volt.
Typ F
 • Också kallad Schuko-kontakt och kan användas nästan överallt i Europa.
 • "Schuko" är en förkortning och står för skyddskontakt.
 • Det anses vara särskilt säkert.
Konturplugg
 • Detta är kompatibelt med uttag i Frankrike, till exempel.
 • Den har ingen skyddskontakt.

Obs: Beroende på vilket system som används i ditt land måste du välja reseadapter.

Vilken reseadapter behöver du för andra länder?

Det beror på vilken typ av resa du planerar. En affärsresa till bara ett land eller en världsresa? Det finns två olika system att välja mellan.

Enkel reseadapter

Den enkla reseadaptern används för att kombinera olika typer av anslutningar. Stickproppen och uttaget passar sedan ihop. Den enkla adaptern för detta land innehåller ingen transformator. Detta innebär att den inte kan kompensera för eventuella skillnader i nätspänning.

Dessa modeller är alltid utformade för ett visst land. Observera att ingen transformator är inbyggd för kraftomvandling. Till exempel om du reser till ett land med lågspänning på 100-120 volt (t.ex. USA, Japan, Kanada). Då räcker det inte med en enkel reseplugg. Du behöver fortfarande en transformator.

Universaladapter

En universaladapter har däremot många olika varianter av kontakter och kan därför användas på många olika sätt. Den har också en integrerad transformator. Det innebär att den kan användas överallt i världen.

Universalkontakter fungerar i över 150 länder. Många har en extra USB-anslutning. Du kan använda den för att ladda många små enheter som mobiltelefoner, kameror osv.

Vilken adapter är lämplig för vilket land?

I de flesta EU-länder kan du helt enkelt sätta in din enhet i uttaget. Särskilt de smala euro-kontakterna passar i de vanligaste uttagen. Obs: I delar av Schweiz och Italien behöver du dock en adapter. Det finns särskilda modeller för detta ändamål.

Det finns totalt fjorton olika typer av pluggar (inklusive M, N, H). Du kan hitta en lista med rekommendationer på många reseportaler eller i resebyråer. Du hittar ett urval i tabellen nedan. Här får du exempel på populära semesterländer. Den visar deras kombinationer av landsstickor och vilka adaptrar som passar till dem.

Land Adapter behövs (för resenärer från DE/AT) Stickproppstyp

Spänning (Volt)/Frekvens (Hjärtat)

Australien ja I 230/50
Dominikanska republiken ja A,B 110/60
Frankrike ja A,B 110/60
Grekland nej (C,F) 230/50
Italien delvis C,F,L 230/50
Kanarieöarna delvis C,E,L 220/50
Mexiko ja A 127/60
Sverige nej (C,F) 230/50
Schweiz delvis C,J 230/50

Om du planerar en rundresa eller en resa runt jorden kommer du inte långt med en enkel adapter. Du behöver antingen flera adaptrar (beroende på land) och eventuellt en transformator (beroende på spänningen i destinationslandet). I det här fallet erbjuder en universaladapter vissa fördelar, t.ex

 • du behöver bara en plugg i stället för flera
 • ingen extra spänningstransformator behövs
 • mindre vikt
 • olika funktioner och modeller

Om du bor på hotell kan du fråga hotellet i förväg om det finns adapteralternativ. Många hotelloperatörer har redan idag flera sockelsystem integrerade i rummen.

Hur använder jag en reseadapter på rätt sätt?

Du bör också tänka på säkerheten för din elektronik när du är utomlands. Var uppmärksam på tillverkarens anvisningar för din adapter. Detta är särskilt viktigt

 • När du köper, leta efter säkra produkter. Titta till exempel efter CE- eller GS-märkning. CE innebär att tillverkaren har kontrollerat säkerheten. GS betyder att din komponent har testats av ett godkänt testcenter. CE är obligatoriskt i Tyskland.
 • Tänk på uttagen. Flera uttag har en gränsbelastning på ca 3500 watt. Anslut därför inte för många enheter samtidigt. Och koppla aldrig in flera uttag efter varandra.
 • Var försiktig när du reser med små barn: Du bör köpa en reseadapter med barnsäkerhetslås.
 • Ta reda på om adaptern har ett jordat skyddskontaktsystem. Detta garanterar att farliga spänningar avlastas omedelbart

Vilka typer av reseadaptrar finns det och vilken är rätt för dig?

I princip kan man skilja mellan två olika typer av reseadaptrar

 • Landspecifik (enkel) adapter
 • Universell adapter

Vad är landspecifika (enkla) adaptrar och vilka är fördelarna och nackdelarna?

En enkel adapter är vanligtvis endast lämplig för en viss reseregion. Detta innebär att reseadaptern endast lämpar sig för denna landsspecifika kontaktvariant. Landsspecifika reseadaptrar kan dock vara ett alternativ för resor till exempel till USA, England eller Sydafrika.

Observera att inte alla dessa kontakter har transformatorer. Därför kan du inte använda dem i länder med annan nätspänning (t.ex. Irland, Kanada osv.).

Fördelar
 • Lättvikt
 • Praktisk
 • Robust
 • Lätt att bära
Nackdelar
 • Kan endast användas i ett land
 • Utan transformator

Vad är en universaladapter och vilka är fördelarna och nackdelarna?

En universaladapter är lämplig för personer som ofta reser till olika länder. De passar in i uttag eller elnät i cirka 150 länder. Från t.ex. Europa till Asien, Nordamerika, Australien, delar av Afrika och Latinamerika.

Dessa adaptrar har flera olika kontaktvarianter. Samtidigt har de en inbyggd transformator som kan kompensera för avvikande nätspänning. Allt fler universalkontakter har en eller flera USB-anslutningar.

Fördelar
 • Många olika typer av kontakter
 • Inbyggd transformator
 • Kan användas över hela världen
 • Ofta med USB-anslutningar
Nackdelar
 • Tyngre
 • Större
 • Svårare att transportera

Köpkriterier: Dessa faktorer kan du använda för att jämföra och utvärdera reseadaptrar

I det följande vill vi visa dig vilka faktorer du kan använda för att jämföra och utvärdera reseadaptrar. Det gör det lättare för dig att avgöra om en viss reseadapter är lämplig för dig eller inte.

Sammanfattningsvis kan man säga följande:

 • Möjliga tillämpningar
 • Hantering av
 • Transformator
 • USB-anslutning
 • Skyddskontakt (Schuko)
 • Lås för barnsäkerhet
 • Förvaring (t.ex. låda)

Möjliga användningsområden

Det viktigaste kriteriet är att reseadaptern är lämplig för destinationslandet. Särskilt praktiskt är det att ha pluggar som du kan använda i många länder. Vissa landsspecifika reseadaptrar kan endast användas i begränsad omfattning.

Den här typen av uttag bör vara bekant för dig. I de flesta länder finns dock andra varianter. (Bildkälla: unsplash.com / Neven Krcmarek)

Kontrollera i förväg vilken typ av bil som passar för din resa. På rundresor är du till exempel på den säkra sidan med universalkontakter.

Hantering

Särskilt på enskilda resor spelar vikt och storlek alltid en stor roll. Varje gram räknas. Även om du reser mycket på affärsresa med handbagage är en liten adapter praktisk. Särskilt om du reser mycket ska adaptern vara lätt att använda och robust.

Transformator

Om du behöver en extra transformator utöver din reseadapter beror på dina slutenheter. Kontrollera om dina enheter är kompatibla med olika nätspänningar.

Om de är utformade för ett större intervall (t.ex. 100-230 volt) behöver du vanligtvis ingen spänningstransformator. Kontrollera bruksanvisningen för att vara på den säkra sidan. Med universalkontakter behöver du ingen extra transformator.

USB-anslutning

Kubformen är särskilt fördelaktig för reseadaptrar med USB-laddningsanslutning. Detta ger adaptern en mycket kompakt form. De nödvändiga pluggarna kan vanligtvis enkelt vikas eller tryckas upp. Beroende på modell kan du hitta adaptrar med flera integrerade USB-laddningsportar.

Skyddskontakt (Schuko)

Vissa reseadaptrar har särskilda skyddsfunktioner. Till exempel kortslutningsskydd, överströmsskydd osv. Schuko-skyddet är mycket vanligt i Europa. Internationellt är den känd som typ F-kontakten.

Barnsäkerhetslås

Om du reser med små barn är denna punkt säkert ett viktigt kriterium för dig. Jämför erbjudandena; vissa adaptrar har ett integrerat barnsäkert lås.

Förvaring (t.ex. låda)

Om du reser mycket med din bärbara dator & co. vet du hur viktigt det är att skydda din tekniska utrustning. Även här skiljer sig vissa adaptrar åt. Vissa tillverkare tillhandahåller en resväska eller en förvaringslåda. Dessa skyddar adaptern från smuts, sand och andra miljöfaktorer.

Fakta som är värda att veta om reseadaptrar

Undrar du om adaptern som du använde på din senaste resa också är lämplig för årets resmål? Du är informerad och vet för vilka länder du behöver en reseadapter.

I Europa finns det länder vars uttag passar ihop. Särskilt Europlug typ C. Här är några exempel

 • Belgien
 • Danmark
 • Frankrike
 • Nederländerna
 • Polen

Det finns fjorton olika typer av uttag i världen. Vissa pluggar passar till flera system. Följande exempel visar ett urval av pluggtyper och hur de passar ihop. Det visar om du behöver en reseadapter och vilken du behöver.

Pluggtyp Länder Passar till
A, B t.ex. B. Nordamerika B är kompatibel med A, men inte tvärtom
C, E, F t.ex. Ryssland, Asien, Marocko och vissa andra delar av Afrika Alla typer passar ihop
D, M t.ex. t.ex. Sydafrika, Mellanöstern (delvis) Matcha inte andra pluggtyper

Det finns förmodligen många olika pluggsystem som används. Om du stannar i olika länder kanske du inte är optimalt utrustad med en enda enkel reseadapter.

Här behöver du antingen flera individuella adaptrar som är typiska för landet (plus en transformator om det behövs). Om detta är för besvärligt kan en universell reseadapter vara det rätta valet för dig.

Bildquelle: 123rf.com / Norasit Kaewsai

Recensioner